CEWE Foto usluga
CEWE Foto usluga
Vi ste ovde: CEWE FOTOKNJIGA > FSC®
FSC - CEWE FOTOKNJIGE

FSC® – Forest Stewardship Council A.C.®

Aktivno upravljajmo klimom i zaštitom životne sredine.

Kao sertifikovan FSC® pružalac usluga zalažemo se za aktivu klimatsku i zaštitu životne sredine.

Ovaj Sertifikat dokumentuje da se naš lanac proizvodnje ne prekida do daljnjeg procesiranja, usluga i logistike i kao takav da zadovoljava visoke FSC® standarde.

Aktivno podržavamo promociju kontrolisanog upravljanja šumama koji se koriste u CEWE FOTOKNJIGAMA koje su napravljene od FSC® sertifikovanih materijala.

Proizvodnja FSC® sertifikovanih mateirjala(drveta, papira...) je u skladu sa striktnim uputstvima za održivo upravljanje šumama. Ovo uključuje između ostalog usklađenost sa nacionalnim zakonima, prava autohtonih naroda, kao i visoke zahteve u vezi životne sredine.

Forest Stewardship Council A.C® (FSC®) je osnovan 1996 kao globalni standard za odgovorno upravljanje šumama. Kompanije koje nose FSC® sertifikat ispunjavaju FSC® uslove i redovno se nadgledaju.

 

*Cene su preporučene prodajne cene i uključuju PDV!